MЁNYRA E ABDESIT

 
Urtėsi PDF Printoni E-mail
Shkruar nga ....   
e shtunė . 05 gusht 2006
Kur’an
 “Burrat janë mbështetja e grave me aq sa i ka dhënë All-llahu përparësi njërës palë ndaj tjetrës dhe për shkak se ata shpenzojnë pasurinë e tyre. Prandaj gratë e mira janë të dëgjueshme dhe në mungesë të burrit kujdesen për atë që kujdeset edhe All-llahu.” (en-Nisa, 34)

Hadith
Transmetohet nga Ebu Hurejre r.a se i Dërguari i All-llahut, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: “Kur burri e thërret gruan e tij në shtrat, e ajo këtë e refuzon dhe nëse fle burri dhe e kalon natën i hidhëruar me të, engjëjt do ta mallkojnë (atë grua) deri në mëngjes.”
(Muttefekun alejhi)

Përmbledhja e Imam Neveviut, nr.287, versioni shqip.


 

 

 

 

 
Copyright © 2006-2012 Pėr Ty Motėr. Fuqizuar nga VIVA4 Solutions.