MЁNYRA E ABDESIT

 
Llojet e zemrave PDF Printoni E-mail
Shkruar nga Valdet Kamberi   
e hėnė . 21 tetor 2013Në Kur’anin Fisnik ka lloje të ndryshme të zemrave, prej tyre:

1- Zemra e shëndoshë

Kjo është zemra e sinqertë për Allahun, e pastër nga kufri, nifaku dhe shthurja. Allahu ka thënë: “Vetëm ai që vjen te Allahu me zemër të shëndoshë...” (Shuara, 89)

2- Zemra e përulur

Zemra e përulur është zemra e nënshtruar dhe e qetë në përmendjen e Allahut. Allahu ka thënë: “… dhe zemrat e tyre të jenë të përulura.” (Haxhxh, 54)

3- Zemra e penduar

Zemër e penduar është zemra që çdoherë kthehet, pendohet tek Allahu dhe nënshtrohet. Allahu ka thënë: “…i cili është frikësuar nga Allahu në mosprezencë (pa e parë) dhe ka ardhur i penduar.” (Kaf, 33)

4- Zemra e devotshme

Zemër e devotshme është ajo zemër që madhëron fenë e Allahut. Allahu ka thënë: “E kush madhëron fenë e Allahut, ajo është shenjë e zemrës së devotshme.” (Haxhxh, 32)

5- Zemra e dridhur

Zemër e dridhur është ajo zemër që i frikësohet Allahut, dhe frikësohet se mos vallë Allahu nuk ia pranon punët dhe nuk shpëton nga ndëshkimi. Allahu ka thënë: “Edhe ata të cilët japin (sadaka-zekat) nga ajo që u është dhënë, dhe u dridhen zemrat për shkak se do të kthehen te Zoti i tyre.” (Mu’minun, 60)

6- Zemra e qetësuar

Zemër e qetësuar është ajo zemër që qetësohet me njëshmërinë dhe përmendjen e Allahut. Allahu thotë: “… me të përmendur Allahun zemrat e tyre qetësohen…”. (Rrad, 28)

7- Zemra e udhëzuar

Zemër e udhëzuar është ajo zemër që është e kënaqur me caktimin e Allahut dhe e dorëzuar para urdhrave të Tij. Allahu thotë: “… dhe kush i beson Allahut, Ai do ta udhëzojë zemrën e Tij…” (Tegabun, 11)

8- Zemra e gjallë

Zemër e gjallë është ajo zemër që mendon dhe merr mësim. Allahu thotë: “Këtu ka njëmend argumente për ata që kanë zemër...” (Kaf, 37)

9- Zemra e sëmurë

Zemër e sëmurë është ajo zemër që e ka goditur dyshimi, nifaku, e kanë vërshuar mëkatet dhe sëmundja e epsheve të ndaluara. Allahu ka thënë: “… e të lakmojë ai, zemra e të cilit është e sëmurë …” (Ahzab, 32)

10- Zemra e verbuar

Zemër e verbuar është ajo zemër që nuk shikon, nuk përcepton dhe nuk respekton hakun. Allahu ka thënë: “… por verbërohen zemrat në kraharor.” (Haxh, 46)

11- Zemra e shkujdesur nga Kur’ani

Zemër e shkujdesur nga Kur’ani është ajo zemër e zënë me të kotën dhe epshet e kësaj bote, nuk mediton çka ka në të. Allahu ka thënë: “Me zemrat e tyre të shmangura (të llastuara).” (Enbija, 3)

12- Zemra mëkatare

Zemër mëkatare është ajo zemër që fsheh të vërtetën. Allahu ka thënë: “Dhe mos e fshehni dëshminë, sepse kush e fsheh atë, ai ka zemër mëkatare…” (Bekare, 283)

13- Zemra mendjemadhe

Zemër mendjemadhe është zemra që nuk pranon njëshmërinë dhe nënshtrimin ndaj Allahut, tirane me shumë padrejtësi dhe armiqësi. Allahu thotë: “Ashtu, Allahu vulosë zemrat e çdo arroganti përbuzës”. (Gafir, 35)

14- Zemra e papërgaditur

Zemër e papërgaditur është ajo zemër që nuk përmend Allahun, ka ndikuar epshi që mos e respektojë Allahun. Allahu thotë: “… dhe mos iu nënshtro atij zemrën e të cilit e kemi lënë të papërgaditur ndaj nesh dhe pason epshin e vet…” (Kehf, 28)

15- Zemra dyshuese

Allahu ka thënë: “… dhe zemrat e të cilëve dyshojnë…” (Teube, 45)

16- Zemra e ashpër

Zemër e ashpër është ajo zemër prej së cilës është larguar mëshira. Allahu thotë: “… sikur të ishe i ashpër dhe hijerëndë do të iknin prej rrethit tënd…” (Ali Imran, 159)

17- Zemra e prishur, që pason të dyshimtën

Allahu ka thënë: “… zemrat e të cilëve janë të prishura…” (Ali Imran, 7)

18- Zemra e vulosur

Zemër e vulosur është ajo që nuk dëgjon udhëzimin dhe nuk e kupton. Allahu ka thënë: “… dhe e ka vulosur zemrën e tij edhe veshët e tij…” (Xhathijeh, 23)

19- Zemra e fortë

Zemër e fortë është ajo zemër që nuk zbutet për imanin e as nuk ndikon tek ajo ndëshkimi, qëndron larg përmendjes së Allahut. Allahu ka thënë: “… dhe zemrat e tyre i bëmë të forta…” (Maide, 13)

20- Zemra në këllëf

Allahu ka thënë: “... (ata thonë) zemrat tona janë në këllëf…” (Bekare, 88)

O Allah, bëji zemrat tona të nënshtruara, të buta, dhe që të përkujtojnë Ty. Amin!


 

 

 

 

 
Copyright © 2006-2012 Pėr Ty Motėr. Fuqizuar nga VIVA4 Solutions.