MЁNYRA E ABDESIT

 
I Gjithėdituri, i Gjithinformuari (El Alim, El Khabir) PDF Printoni E-mail
Shkruar nga Husein Eserraxh   
e shtunė. 12 nėntor 2011
 Çdo vend dhe çdo kohë është në dijeni të Allahut. Ai di për gjëra të fshehta e të hapta, të dukshme e të padukshme.


Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

Falënderimet qofshin vetëm për Allahun. Paqja dhe shpëtimet qofshin mbi të dërguarin Muhamed, mbi familjen e tij, si dhe mbi të gjithë pasuesit e tij deri në Ditën e Gjykimit.

EL ALIM, EL KHABIR, është Ai i Cili dituria e Tij ka përfshirë të dukshmet e të padukshmet, fshehtësitë e jo fshehtësitë, gjëra të domosdoshme (të obliguarat), të pamundshmet e të mundshmet, botën e lartësuar e të poshtme, të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen, që nuk i fshihet Atij asgjë.

EL ALIM, EL KHABIR, dituria e Tij ka përfshirë:

a) Të domosdoshmet (obliguarat). Allahu di për veten e Tij të ndershme, cilësitë e shenjta e të mëdha, ku ekzistenca e tyre është e domosdoshme.

b) Të pamundshmet. Ai di për gjëra të pamundshme në kohën e pamundësisë së ndodhjes së tyre, gjithashtu di për pasojat në rast të ndodhjes së tyre, siç thotë i Lartësuari: “Sikur të kishte në to (në qiej e në tokë) zota pos Allahut, ato të dyja do të shkatërroheshin.” (Enbija, 22).

Gjithashtu Ai thotë: ”Allahu nuk ka marrë për veten kurrfarë fëmije (as nga engjëjt, e as nga njerëzit), nuk ka me Të ndonjë zot tjetër, pse (sikur të kishte zot tjetër), atëherë secili zot do të veçohej me atë që ka krijuar, dhe do të dominonte njëri mbi tjetrin!” (Muminun, 91).

c) Të mundshmet. Allahu di për gjëra të mundshme. Ato janë që lejohet të ndodhin ose mos të ndodhin, ato që kanë ndodhur ose që nuk kanë ndodhur, e tërë kjo me urtësinë e Allahut të Lartësuar. Ai është i Gjithëdituri që dituria e Tij ka përfshirë botën e lartësuar e të poshtme. Çdo vend dhe çdo kohë është në dijeni të Allahut. Ai di për gjëra të fshehta e të hapta, të dukshme e të padukshme, thotë Allahu i Lartësuar: “All-llahu është i Gjithëdijshëm për çdo send.” (Bekare, 282).

Dituritë dhe njohuritë e krijesave, pa marrë parasysh sado të shumta e të llojllojshme të jenë, në krahasim me diturinë e Allahut të Lartësuar është e fikur, e zhdukur. Gjithashtu fuqia e tyre nuk mund të përpjesëtohet me fuqinë e Allahut të Lartësuar në asnjë aspekt, ngase Allahu është Ai i Cili u mësoi atë që nuk ditën dhe u dha fuqi për atë që nuk patën mundësi.
 

 

 

 

 
Copyright © 2006-2012 Pėr Ty Motėr. Fuqizuar nga VIVA4 Solutions.