MЁNYRA E ABDESIT

 
Haxhi... PDF Printoni E-mail
Shkruar nga --   
e martė. 12 dhjetor 2006


Kur’an:
“Vizita e Ka’bes, për hir të Allahut, për atë që ka mundësi ta marrë këtë udhë është detyrim, e kush nuk beson ani, Allahu me siguri nuk është i varur prej askujt.”  (Ali Imran: 79)


Hadith:

Nga Ebu Hurejra r.a transmetohet se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Mëkatet e vogla të bëra ndërmjet dy umreve janë  të falura. Kurse për haxhin e pranuar, nuk ka shpërblim tjetër përve
ç Xhennetit.”  (Muttefekun alejhi)

Nga Aisheja r. anha transmetohet se i Dërguari i Allahut alejhi selam ka thënë: “Nuk ka ditë në të cilën Allahu liron robër më shumë nga zjarri, se në ditën e Arefatit.”  (Transmeton Muslimi)
 

 

 

 

 
Copyright © 2006-2012 Pėr Ty Motėr. Fuqizuar nga VIVA4 Solutions.