MЁNYRA E ABDESIT

 
Realiteti i imanit PDF Printoni E-mail
Shkruar nga Ibėn Kajimi   
e enjte . 30 prill 2009


Rruga për të arritur realitetin e besimit është përcjellja dhe pasimi i përpiktë i Pejgamberit.Ibën Kajimi, Allahu e mëshiroftë, thotë:

-Realiteti i imanit (besimit) është i përbërë prej:

-Të njohurit e asaj me të cilën ka ardhur Pejgamberi, salallahu alejhi ve selem.

-Të besuarit me zemër.

-Të shprehurit me gjuhë.

-Të nënshtruarit me dashuri ndaj asaj me të cilën ka ardhur Pejgamberi, salallahu alejhi ve selem.

-Të vepruarit me atë me të cilën ka ardhur Pejgamberi, salallahu alejhi ve selem.

-Thirrja në atë me të cilën ka ardhur Pejgamberi, salallahu alejhi ve selem.

Kurse përsosshmëri e besimit është të dashurit për Allah dhe të urrejturit për Allah, të shpenzuarit për Allah dhe të ndaluarit për Allah.

Rruga për të arritur realitetin e besimit është përcjellja dhe pasimi i përpiktë i Pejgamberit, salallahu alejhi ve selem, dhe të mbyllurit e syve të zemrës në kthimin dhe mbështetjen tek dikush krahas Allahut, subhanehu ve teala.


 

 

 

 

 
Copyright © 2006-2012 Pėr Ty Motėr. Fuqizuar nga VIVA4 Solutions.