MЁNYRA E ABDESIT

 
Pendimpranuesi - (Et Teuab) PDF Printoni E-mail
Shkruar nga Husein Eserraxh   
e shtunė. 17 janar 2009

 Et Teuab (Pendimpranuesi), i Cili vazhdon të pranojë pendimin e penduesve, u falë gabimet atyre që i kthehen Atij ...

 


Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit
Falënderimet dhe lavdërimet qofshin vetëm për Allahun e Lartësuar,  i Cili ka krijuar qiejt dhe tokën dhe çfarë ka në mes tyre. Vetëm Atij i përulemi dhe vetëm prej Tij kërkojmë ndihmë e shpëtim. Paqja dhe shpëtimet qofshin mbi të dërguarin  Muhamed dhe mbi familjen e tij  të pastër, si dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.
Allahu i Lartësuar thotë: “Padyshim, Allahu pranon pendimin është i Gjithëdijshëm.” Nur, 10.
Et Teuab (Pendimpranuesi), i Cili vazhdon të pranojë pendimin e penduesve, u falë gabimet atyre që i kthehen Atij dhe secili që pendohet tek Allahu me një pendim të sinqertë, Allahu i pranon atij pendimin.
Pendimpranimi nga ana e Allahut është dy llojesh:
Allahu fut në zemrën e robit të Tij pendimin dhe të kthyerit nga Allahu e ai (robi) pendohet me kushtet e pendimit;
Pranimi dhe përgjigjja e pendimit me faljen e mëkateve, ngase pendimi i sinqertë shlyen mëkatet e mëparshme.
 

 

 

 

 
Copyright © 2006-2012 Pėr Ty Motėr. Fuqizuar nga VIVA4 Solutions.