MЁNYRA E ABDESIT

 
Agjėrimi PDF Printoni E-mail
Shkruar nga ...   
e hėnė. 18 shtator 2006

Kur’an

 “O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm.”

 “ (jeni të obliguar për) Ditë të caktuara, e kush është i sëmurë prej jush ose është në udhëtim (e nuk agjëroi), atëherë ai (le të agjërojë), më vonë aq ditë. E ata që i rëndon ai (nuk mund të agjërojnë), janë të obliguar për kompenzim, ushqim (ditor), i një të varfëri e ai që nga vullneti jep më tepër, ajo është aqë më e mirë për te. Mirëpo, po që se e dini, agjërimi është më i mirë për ju.”

 “...E kush e përjeton prej jush këtë muaj, le të agjërojë, ndërsa kush është i sëmurë ose në udhëtim, le të agjërojë aq ditë nga ditët e mëvonshme. Allahu me këtë dëshiron lehtësim për ju, e nuk dëshiron vëshirësim për ju.” (el-Bekare, 183, 184, 185) 

 

 

 

 
Copyright © 2006-2012 Pėr Ty Motėr. Fuqizuar nga VIVA4 Solutions.